חפש  
 
ברירת-מחדל  |  English  |  

 

Back
דף הבית >> תקנון
תקנון ותנאי שימוש באתר "אורבך ספרים"
1.     כללי
 
1.1  אתר הספרים של "אורבך ספרים" (להלן: "האתר"), הינו אתר אינטרנט המנהל חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל ובחו"ל. 
האתר הינו בבעלות "אורבך ספרים" (להלן: אורבך ספרים). האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון יחיד זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים, לרבים וכן לתאגידים וגופים משפטיים אחרים בצורה שווה.
 
1.2  גלישה באתר ו/או רכישת מוצר באמצעותו ו/או הרשמה כמנוי לקבלת שירותיו מהווים הסכמה להוראות תקנון זה כולו. אין חובה להסכים לאמור בתקנון זה אולם אם אין הסכמה לאמור כאן, המשתמש נדרש לצאת מהאתר ולא לעשות בו כל שימוש. המשך הגלישה תהווה הסכמה לתקנון.
 
1.3  השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם ללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג. השימוש בתכנים המוצגים באתר, ובשירותי האתר ייעשו על אחריות המשתמש הבלעדית והמלאה. אורבך ספרים אינה מתחייבת כי התכנים באתר יהיו מעודכנים בכל עת. אין לפרש דבר מן האמור באתר כהמלצה מאת אורבך ספרים בשום אופן.
 
2.     תנאי סף לביצוע עסקה באתר
 
      כל אדם בן 18 (שמונה עשרה) שנים ומעלה (וכן תאגיד המאוגד כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשום במרשם המתאים המתנהל על פי דין) המחזיק כדין כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי – מלבד כרטיסי אשראי של חברת דיינרס, הרשאי על פי כל דין ו/או הסכם עם מנפיק כרטיס האשראי לבצע עסקאות באמצעות כרטיס האשראי כאמור ושהינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט - רשאי לבצע עסקה באתר .
 
3.     פרטי משתמש ופרטיות
 
3.1  בעת ביצוע עסקה באתר ידרש להזין בממשק ההרשמה את הפרטים הבאים: ת.ז., שם פרטי, שם משפחה (שם ומס' חברה – לפי העניין), טלפון, כתובת, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי אמצעי תשלום. ייתכן שיהיה צורך בהזנת פרטים נוספים, כמופיע באתר.
 
3.2  ביצוע עסקה הינה הצהרה כי הכרטיס באמצעותו מבוצעת העסקה שייך ללקוח, או לתאגיד בשמו מבוצעת העסקה, כי הכרטיס הינו בתוקף וכי הלקוח מורשה על פי כל דין ו/או הסכם עם מנפיק כרטיס האשראי לבצע עסקה בסכום העסקה הרלוונטי באמצעות הכרטיס. כמו כן מהווה ביצוע עסקה כאמור הצהרה כי הפרטים שהוזנו אל ממשק ההרשמה הינם נכונים, מלאים, מדויקים ומעודכנים. ביצוע עסקה על ידי תאגיד מהווה בנוסף הצהרה כי מבצע העסקה מורשה על פי כל דין ועל פי מסמכי ההתאגדות של התאגיד להתקשר בעסקה.
 
3.3  כל הפרטים שיוזנו בממשק ההרשמה כאמור, למעט פרטי כרטיסי האשראי, ייאספו ויישמרו אצל אורבך ספרים ו/או מי מטעמה והשימוש בהם יעשה בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר.  אין חובה למסור את הפרטים אולם ללא מסירתם לא תהיה אפשרות לבצע עסקה באתר.
 
3.4  השימוש באתר ובגלישה בו מהווים הסכמה למדיניות הפרטיות של האתר.
 
4.     תשלום ואספקה
 
4.1 החיוב יתבצע בסופו של יום ביצוע העסקה, זאת במידה והספר נמצא במלאי או שניתן להזמינו ולספק את הספר ללקוח לאחר החיוב. במידה ואין אפשרות להזמין את הספר לא יחויב הלקוח בגינו. במידה והיה חיוב ללא השגת הספר – הלקוח יזוכה בסכום החיוב. אורבך ספרים אינה מתחייבת לזמינות כל המוצרים המופיעים באתר.
 
4.2 המחירים באתר כוללים מע"מ על פי דיני ישראל. במידה ומוצר מסוים הוזמן לחו"ל, יתכן ויחולו עליו מיסים ו/או היטלים ו/או תשלומים אחרים במדינה אליו יסופק וכל הללו יחולו על המזמין בלבד ויתווספו למחיר המוצר והכול בהתאם להוראות כל דין במדינה אליה יסופק המוצר שהוזמן.
 
4.3  תנאי ומועדי האספקה :
 
4.3.1          הספר יישלח בדואר רגיל באמצעות דואר ישראל בתוספת מחיר האריזה ועלות המשלוח (לפי עלות המשלוח בדואר ישראל) כפי שמצוין בטופס ההזמנה, למעט הזמנה בה ציין הלקוח על אופן משלוח אחר על פיו יסוכם בין הלקוח ו"אורבך ספרים".
        4.3.2 איסוף עצמי בחנות "אורבך" ברחוב חובבי ציון 15 בפתח תקווה בשעות פעילות החנות כמצוין בדף הבית באתר. זמני הפעילות עלולים להשתנות מעת לעת ו"אורבך ספרים" אינה מתחייבת לעדכן אותם באופן שוטף מלבד במקרים בהם השינוי הינו שינוי מהותי. 
         4.3.3 אספקת המוצר תתבצע בתוך 3-14 ימי עבודה, תלוי בזמני דואר ישראל ואישור החיוב.
 
       4.4  במידה והמשלוח אבד בדואר (כלומר, המשלוח טרם הגיע ליעדו בתוך 21 יום ממועד משלוח ההזמנה), אורבך ספרים תדאג למשלוח נוסף בדואר ישראל רגיל מהר ככל הניתן (בהתאם לזמינות המוצר במלאי באותה עת), אחריות ההודעה על אובדן מוטלת על הלקוח בלבד ועליו להודיע על כך ל"אורבך ספרים" לא יאוחר מ-14 יום מהמועד הנ"ל, לאחר מכן תתבטל זכאותו לקבלת הספר ו/או לביטול העסקה והחזר כספי.
 
5.     אחריות למוצרים הנמכרים באתר
 
      האחריות למוצרים המפורסמים לרכישה באתר חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים, ובהתאם לתנאי תעודות האחריות והשירות הצמודות לכל מוצר ו/או שרות, ככל שקיימות למוצרים כאמור תעודות אחריות. במקרים בהם תתקבלנה תלונות, תפעל אורבך ספרים מול הספקים בכדי לפתור תלונות אלו.
 
6.     ביטול עסקה
 
         
6.1  ביטול מחמת פגם במוצר או אי התאמה (סעיף 14 ה (א) לחוק הגנת הצרכן) – ייעשה בהודעה בכתב, לכתובת דוא"ל orbach@orbook.co.il    
      במקרה זה, אורבך ספרים תחזיר לך, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעתך, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידך, תבטל את חיובך בשל העסקה ולא תגבה ממך דמי ביטול כלשהם, בכפוף להחזרת המוצר וכל נכס שקיבלת בעקבות עשיית העסקה, על פי הוראות הדין, הלקוח יכול להחליט כי ברצונו החלפה של המוצר הפגום במוצר תקין ולא לבטל את העסקה כאמור ברישא של הסעיף.
 
6.2 במידה ובוטלה העסקה כאמור בסעיף 6.1 על הלקוח להחזיר את המוצר לאורבך ספרים, חובבי ציון 15 פ"ת, כשהוא במצב חדש, באריזתו המקורית, דפיו אינם מקופלים או מקומטים, כריכתו במצב חדש וכיוצא באלו, יחד עם כל נכס שקיבלת בעקבות עשיית העסקה.
 
6.3 במקרה בו יחול שינוי במחיר הספר מהמחיר הנקוב באתר לאחר שהלקוח ביצע הזמנה ובטרם נשלח הספר ללקוח, רשאית "אורבך ספרים" להודיע ללקוח על עליית מחיר הספר והלקוח יוכל להחליט על ביצוע העסקה או ביטולה.
 
6.4 במקרים כאמור בסעיף 6.3 וביטל הלקוח את העסקה לא יחויב כרטיס האשראי של הלקוח בגין העסקה ו/אם חויב – יוחזר ללקוח כספו על ידי ביטול החיוב.
 
6.5 לחלק זה "מחיר ספר" – מחיר הספר הקטלוגי.
 
 
 
 
 
  
7.     תנאים נוספים
 
7.1  מחירי המוצרים באתר, תנאי האספקה, מחירי המשלוח, מספר התשלומים וכל נתון אחר באתר הינם לשיקול דעתה הבלעדי של אורבך ספרים, אשר תהיה רשאית לשנותם מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 
7.3   אורבך ספרים רשאית לבטל מחיר מבצע באתר בכל עת.
      במידה ובאתר מופיע מחיר מבצע זמן סביר מעת ביטול המבצע, אין על אורבך ספרים לעמוד במחיר המבצע המצוין באתר וזאת בלבד שלא חויב הלקוח לפי מחיר המבצע ונשלח אליו הספר.
 
7.2  אורבך ספרים לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים ו/או לטיבם ו/או לאופן אספקתם . במקרים בהם תתקבלנה תלונות, תפעל אורבך ספרים מול הספקים בכדי לפתור תלונות אלו.
 
7.3  האתר פועל ברשת האינטרנט (וברשתות תקשורת אחרות על פי התפתחויות הטכנולוגיות מעת לעת) ומטבעו תלוי בגורמים שונים כגון ספקי תשתית, ספקי תקשורת, תקינות שרתים, אחסון וכיוצא באלו, אשר עשויים להתקלקל, לא לתפקד, להפסיק לפעול ולהיפגע עקב גורמים שונים. אורבך ספרים אינה נותנת כל מצג או התחייבות לגבי תקינות פעילות האתר ו/או פעולתו ללא הפרעות ו/או תקלות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי אורבך ספרים, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל אורבך ספרים או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, ואורבך ספרים לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו ללקוח או לרכושו עקב כך.
 
7.4  הלקוח משחרר בזאת את אורבך ספרים מכל אחריות, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה שבו ביצוע עסקה ו/או גלישה באתר לא יבוצעו, בחלקן ו/או במלואן, מכל סיבה שהיא ומאחריות לכל בעיה טכנית ו/או אחרת הפוגמת ביכולת השימוש באתר.
 
7.5   רשתות תקשורת ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. אורבך ספרים עושה את מאמציה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן על ידי הלקוח באתר אולם יש לדעת כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות למידע. אורבך ספרים אינה מתחייבת שהשירותים והמידע באתר ובשרתיה (או בשרתי צד שלישי המאחסן אותם) יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בגלישה באתר, בהזנת פרטים ובביצוע עסקה הלקוח משחרר את אורבך ספרים מאחריות לכל נזק שייגרם לו ו/או למי מטעמו עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותר על כל טענה כנגד אורבך ספרים ו/או מי מטעמה בקשר לכך.
 
 
 7.6   במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת אורבך ספרים, לרבות תקלות תקשורת ומחשוב ואירועי כוח עליון יעכבו ו/או ימנעו את קיום העסקה באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהיא, ו/או את אספקת המוצר נשוא העסקה במועדים שנקבעו, ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים ו/או אגרות ו/או תשלומים אחרים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית אורבך ספרים להודיע על ביטול הרכישה, ובמקרים כאמור לא יחויב כרטיס האשראי של הלקוח בגין העסקה ו/אם חויב – יוחזר ללקוח כספו על ידי ביטול החיוב, בכפוף להוראות כל דין, וזאת כסעד בלעדי של הלקוח בקשר עם מקרים כאמור.
 
7.7   במידה ותחול טעות דפוס, שגיאת כתיב, טעות בתיאור המוצר ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל מידע אחר, לרבות בקבלת פרטי הלקוח רשאית אורבך ספרים, אך לא חייבת, לבטל עסקה.
 
8.    העלאת תכני גולשים לאתר
 
8.1  הלקוח מנוע מלפרסם באתר את התכנים (הודעות, תמונות, קבצים מסוגים שונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר) הבאים:
 
-       תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק.
  
-       תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך באופן בלעדי, או שהינך בר רשות מפורשת להתיר פרסומם באתר.
 
-       תכנים אשר מכילים וירוס מחשב ו/או כל תוכנה או יישום מזיק מכל סוג שהוא.
 
  
8.2 התכנים שהלקוח מוסר לפרסום יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט ואורבך ספרים אינה יכולה לצפות אילו תגובות הנך עלול לקבל בעקבות מסירת התכנים, מי יגיב, ובאיזה אופן. על כן, אורבך ספרים לא תישא כלפי הלקוח (או כלפי מי מטעמו) באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתגרם לו או לרכושו בעקבות התגובות הנ"ל. אורבך ספרים  לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו ללקוח, לרכושו או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.
  
 
9.   הפסקת שימוש ושיפוי
 
9.1 אורבך ספרים רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותי האתר, אם לא יעמוד בתנאי מתנאֵי תקנון זה, או יפר הוראת כל דין, לרבות על ידי חסימת מספר IP.  
9.2 הלקוח ישפה את אורבך ספרים, עובדיה, מנהליה ונושאי משרה בה, או מי מטעמם, בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי תקנון זה על ידי הלקוח ו/או עקב כל הפרה של כל דין ו/או זכות של צד שלישי כלשהו על ידו.
 
כל מחלוקות, טענות ותביעות בקשר לביצוע עסקאות באתר, לגלישה באתר, לתכני האתר ולכל הנובע ו/או הקשור לאתר ידונו בבתי המשפט בישראל בלבד ועל פי החוק הישראלי בלבד, ללא מתן תוקף לכללי ברירת הדין או הפורום שלו וסמכותו של כל בית משפט זר (לרבות כל בית דין או טריבונל זרים אחרים), כמו גם תחולתו של כל דין זר נשללת בזאת במפורש.
 
אם וככל שיקבע בית משפט (לרבות בית דין או טריבונל שיפוטי אחר) מוסמך ("הערכאה המשפטית") כי הוראה מהוראות תקנון זה הינה בלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תקנון זה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.
 
אורבך ספרים שומרת על זכותה לשנות תקנון זה ואת מדיניות הפרטיות מזמן לזמן מבלי צורך למסור על כך הודעה מלבד פרסום נוסח עדכני של התקנון באתר. 
 
אורבך ספרים אינה מתחייבת כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או קבוע ושומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו בכל עת על פי שיקול דעתה.
ט.ל.ח
 
+ שלח משוב
להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח 
___________________________________________________________
"אורבך" חנות הספרים הותיקה ביותר בפתח תקווה המשרתת נאמנה את לקוחותיה משנת 1933

לייבסיטי - בניית אתרים